NRC

‘Nog steeds zien wij in de vrije ontplooiing van de gaven die in de individuele mens verborgen liggen, het hoogst bereikbare ideaal’. Deze, wat hoogdravende, zin vormt de kern van ‘Onze beginselen’ van 1 oktober 1970. Die dag verscheen het eerste nummer van de eerste jaargang van NRC Handelsblad, de fusiekrant van het Algemeen Handelsblad (1828) en de Nieuwe Rotterdamse Courant (1844). Later zouden nrc.next, NRC De Week en vooral nrc.nl nieuwe vertakkingen vormen van NRC Handelsblad.